HEMIJSKI PILINZI

HEMIJSKI PILINZIhemijski pilinzi

Pored najčešće korišćenih pilinga sa AHA kiselinama koncentracije 20% do 70%, u svetu značajno mesto zauzimaju i pilinzi salicilnom kiselinom, Jessnerovim rastvorom i trihlorsirćetnom kiselinom. Pilinzi se izvode u serijama sa razmakom od dve nedelje.